Triple Chocolate

SKU: 284215376135191
₫450,000.00Price
  • White, milk and black chocolate cream with sponge chocolate cake. 16cm diameter, for 8 to 10 persons = 420.000 20cm square, for 14 to 16 persons = 720.000

     

    Trắng, sữa và kem sô cô la đen và bánh sô cô la bọt biển. Đường kính 16cm, cho 8 đến 10 người = 420.000 Hình vuông 20cm, cho 14 đến 16 người = 720.000