Tiramisu Cake

SKU: 366615376135191
₫420,000.00Price
  • Cream Mascarpone with sponge cake, coffee and Rum flavors, with cocoa on the top. 16cm diameter, for 8 to 10 persons = 420.000 20cm square, for 14 to 16 persons = 720.000

     

    Kem Mascarpone với bánh xốp, cà phê và hương vị Rum, với ca cao trên đầu. Đường kính 16cm, cho 8 đến 10 người = 420.000 Hình vuông 20cm, cho 14 đến 16 người = 720.000