Strawberry Mousse

SKU: 217537123517253
₫350,000.00Price
  • Sponge cake with mousse and strawberry jelly fruit on the top. 16cm diameter, for 8 to 10 persons = 350.000 20cm square, for 14 to 16 persons = 550.000

     

    Bánh xốp với mousse và trái cây jelly hoặc sô-cô-la trên đầu trang. Đường kính 16cm, cho 8 đến 10 người = 350.000 Hình vuông 20cm, cho 14 đến 16 người = 550.000