Strawberry Cheesecake

SKU: 364215375135191
₫420,000.00Price
  • Strawberry/raspberry cream cheesecake, with biscuit base, and strawberry/raspberry jelly on the top. 16cm diameter, for 8 to 10 persons = 420.000 20cm square, for 14 to 16 persons = 720.000

     

    Bánh dâu tây / bánh mâm xôi kem, với cơ sở biscuit, và dâu tây / thạch trái cây raspberry trên đầu trang. Đường kính 16cm, cho 8 đến 10 người = 420.000 Hình vuông 20cm, cho 14 đến 16 người = 720.000