Matcha Cheesecake

SKU: 364115376135191
₫420,000.00Price
  • Green tea cream cheese cake, with biscuit base, and green tea powder on the top. 16cm diameter, for 8 to 10 persons = 420.000 20cm square cake, for 14 to 16 persons = 720.000

     

    Bánh phô mai xanh, với cơm biscuit, và bột trà xanh trên đầu. Đường kính 16cm, cho 8 đến 10 người = 420.000 Bánh vuông 20cm, cho 14 đến 16 người = 720.000