Canele

₫28,000.00Price
Taste
  • Canelé is a speciality from the Bordeaux region in France. It is flavored with rum and vanilla with a soft and tender custard center and a dark, thick caramelized crust.

     

    Canelé là một đặc sản từ vùng Bordeaux ở Pháp. Đó là hương vị với rum và vani với một trung tâm trứng mềm và dịu dàng và một lớp vỏ quả caramel màu tối, dày.